JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga (Zabrze)

PODLEWKI POD TOROWISKIEM W WIEŻY GASZENIA KOKSU