POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Wysokowytrzymała, niskoskurczowa zaprawa typu PCC o ekstremalnie twardym kruszywie, przeznaczona do wykonywania nowych oraz remontu i naprawy uszkodzonych betonowych posadzek przemysłowych, ramp, nabrzeży itp.

AP UVM2 / AP UVM4 / AP UVM8

Zaprawa typu PCC, klasy R4, o plastycznej konsystencji, przeznaczona do naprawy ubytków betonu, odtwarzania otuliny zbrojenia oraz wyrównywania betonowych posadzek przemysłowych. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Samopoziomująca, drobnoziarnista, szybkosprawna, płynna zaprawa cementowa do wykonywania warstw wyrównujących i wygładzających na podłożach z betonu, zapraw lub jastrychów cementowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

APfloor DryTop 05

Sucha posypka mineralna na bazie cementu, twardych kruszyw kwarcowych, domieszek i pigmentów do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemysłowych w technologii DST (Dry Shake Topping).

APfloor DryTop 05 KM

Wysokowytrzymała, sucha posypka mineralna na bazie cementu, ekstremalnie twardych kruszyw kwarcowych i metalicznych, domieszek i pigmentów do utwardzania powierzchni mocno obciążonych betonowych posadzek przemysłowych.

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych, scalania rys i pęknięć, wykonywania mineralno-epoksydowych jastrychów i zapraw naprawczych oraz kotwienia.

APfloor EG 1 F

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania i impregnacji wilgotnych podłoży mineralnych (o wilgotności do 15%), scalania rys i pęknięć, wykonywania mineralno-epoksydowych jastrychów i zapraw naprawczych oraz kotwienia.

APfloor EP 0 GF

Uniwersalny, dwuskładnikowy materiał epoksydowy do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych oraz przygotowywania mineralno-epoksydowych zapraw przeznaczonych do naprawy i wyrównywania powierzchni betonu.

APfloor EP 2 K

Uniwersalny, dwuskładnikowy materiał epoksydowy do wykonywania wytrzymałych, barwnych, szczelnych powłok i posadzek przemysłowych o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz gładkiej lub antypoślizgowej fakturze powierzchni.

APfloor EP 3 UV

Uniwersalna, uelastyczniona, dwuskładnikowa powłoka epoksydowa do wykonywania barwnych, szczelnych powłok posadzkowych oraz warstw zamykających odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Posadzka, będąca jednym z najważniejszych, mocno obciążonych i intensywnie eksploatowanych elementów budynku, wymaga specjalnego zabezpieczenia. Jej powierzchnia, narażona trwale na bardziej lub mniej intensywne naciski i ścieranie, musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, być odporna na działanie wody oraz rozpuszczonych w niej związków chemicznych, łatwa do utrzymania w czystości a przy tym wszystkim pełnić jednocześnie rolę ochronną i dekoracyjną. Najczęściej stosowanym materiałem do wykonywania podłóg przemysłowych jest beton. Jednak niezabezpieczona powierzchnia betonu jest narażona na szybką degradację – ścieranie, pylenie, nasiąkanie cieczami i zabrudzenie. W celu wzmocnienia i ochrony powierzchni przemysłowych posadzek betonowych najczęściej stosuje się zatarcie powierzchni betonu materiałem mineralnym i/lub jej zabezpieczenie polimerowymi posadzkami przemysłowymi.

Znajdujące się w ofercie AP Chemie mineralne zaprawy o ekstremalnie twardym kruszywie oraz wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia, znakomicie sprawdzają się jako materiały przeznaczone do wykonywania nowych oraz remontu i naprawy uszkodzonych, betonowych posadzek przemysłowych. Oferujemy także suche posypki mineralne do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemysłowych w technologii DST (Dry Shake Topping). Uzupełnienie oferty posadzkowych materiałów mineralnych stanowią płynne, samorozlewne, szybkosprawne zaprawy cementowe do wyrównywania i wygładzania podłoża betonowego.

Osobną kategorię tworzą jedno i dwuskładnikowe produkty oparte na syntetycznych żywicach polimerowych, przeznaczone do pielęgnacji, gruntowania, impregnacji i zabezpieczania powłokowego betonu, a także przygotowywania mineralno-epoksydowych szpachlówek wyrównujących, zapraw naprawczych i wysokowytrzymałych jastrychów. Na najbardziej obciążonych posadzkach oraz w strefach narażonych na działanie agresywnych mediów, polecamy zastosowanie dwuskładnikowych materiałów powłokowych, opartych na żywicach epoksydowych lub poliuretanowych, przeznaczonych do wykonywania posadzek przemysłowych o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej oraz o różnej fakturze powierzchni (faktura gładka lub szorstka – antypoślizgowa), a także szczelnych systemów nawierzchniowo-izolacyjnych.