POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Wysokowytrzymała, niskoskurczowa zaprawa typu PCC o ekstremalnie twardym kruszywie, przeznaczona do wykonywania nowych oraz remontu i naprawy uszkodzonych betonowych posadzek przemysłowych, ramp, nabrzeży itp.

AP BRM2 / AP BRM4 / AP BRM8

Zaprawa typu PCC o plastycznej konsystencji i wysokiej wytrzymałości mechanicznej, przeznaczona do wykonywania napraw metodą ręczną oraz wyrównywania betonowych posadzek przemysłowych. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Samopoziomująca, drobnoziarnista, płynna zaprawa cementowa do wyrównywania i wygładzania podłoży z betonu, zapraw lub jastrychów cementowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

APfloor DryTop 05

Sucha posypka mineralna na bazie cementu, twardych kruszyw kwarcowych, domieszek i pigmentów do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemysłowych w technologii DST (Dry Shake Topping).

APfloor DryTop 05 KM

Sucha posypka mineralna na bazie cementu, ekstremalnie twardych kruszyw kwarcowych i metalicznych, domieszek i pigmentów do utwardzania powierzchni mocno obciążonych betonowych posadzek przemysłowych w technologii DST (Dry Shake Topping).

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych (o wilgotności do 5%), scalania rys i pęknięć, wykonywania mineralno-epoksydowych jastrychów i zapraw naprawczych oraz kotwienia.

APfloor EG 1 F

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania i impregnacji wilgotnych podłoży mineralnych (o wilgotności do 15%), scalania rys i pęknięć, wykonywania mineralno-epoksydowych jastrychów i zapraw naprawczych oraz kotwienia.

APfloor EG 1 St

Dwuskładnikowy materiał epoksydowy do gruntowania podłoży stalowych oraz wykonywania mineralno-epoksydowych zapraw i szpachlówek wyrównujących, nakładanych na powierzchnie stalowe.

APfloor EP 2 K

Uniwersalny, dwuskładnikowy materiał epoksydowy do wykonywania elastycznych, wytrzymałych, szczelnych warstw izolacyjno-nawierzchniowych oraz posadzek przemysłowych o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

APfloor EP 3 UV

Elastyczna (przenosząca zarysowania podłoża), dwuskładnikowa, hybrydowa powłoka żywiczna o wysokiej szczelności, odporności chemicznej i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Posadzka, będąca jednym z najważniejszych, mocno obciążonych i intensywnie eksploatowanych elementów budynku, wymaga specjalnego zabezpieczenia. Jej powierzchnia, narażona trwale na bardziej lub mniej intensywne naciski i ścieranie, musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, być odporna na działanie wody oraz rozpuszczonych w niej związków chemicznych, łatwa do utrzymania w czystości a przy tym wszystkim pełnić jednocześnie rolę ochronną i dekoracyjną. Najczęściej stosowanym materiałem do wykonywania podłóg przemysłowych jest beton. Jednak niezabezpieczona powierzchnia betonu jest narażona na szybką degradację – ścieranie, pylenie, nasiąkanie cieczami i zabrudzenie. W celu wzmocnienia i ochrony powierzchni przemysłowych posadzek betonowych najczęściej stosuje się zatarcie powierzchni betonu materiałem mineralnym i/lub jej zabezpieczenie polimerowymi posadzkami przemysłowymi.

Znajdujące się w ofercie AP Chemie mineralne zaprawy o ekstremalnie twardym kruszywie oraz wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia, znakomicie sprawdzają się jako materiały przeznaczone do wykonywania nowych oraz remontu i naprawy uszkodzonych, betonowych posadzek przemysłowych. Oferujemy także suche posypki mineralne do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemysłowych w technologii DST (Dry Shake Topping). Uzupełnienie oferty posadzkowych materiałów mineralnych stanowią płynne, samorozlewne zaprawy cementowe do wyrównywania i wygładzania podłoża betonowego.

Osobną kategorię stanowią jedno i dwuskładnikowe produkty oparte na syntetycznych żywicach polimerowych, przeznaczone do pielęgnacji, gruntowania, impregnacji i zabezpieczania powłokowego betonu, a także przygotowywania mineralno-epoksydowych szpachlówek wyrównujących, zapraw naprawczych i wysokowytrzymałych jastrychów. Na najbardziej obciążonych posadzkach oraz w strefach narażonych na działanie agresywnych mediów, polecamy zastosowanie dwuskładnikowych materiałów opartych na żywicach epoksydowych lub poliuretanowych, przeznaczonych do wykonywania posadzek przemysłowych o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej oraz o różnej fakturze powierzchni (faktura gładka lub szorstka – antypoślizgowa), a także szczelnych systemów nawierzchniowo- izolacyjnych.