POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Mineralne zaprawy o ekstremalnie twardym kruszywie oraz wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia, do wykonywania nowych oraz remontu i naprawy uszkodzonych, betonowych posadzek przemysłowych. Ofertę uzupełniają samopoziomujące zaprawy cementowe do wyrównywania i wygładzania podłoża, a także produkty oparte na żywicach polimerowych, przeznaczone do gruntowania i impregnacji podłoża oraz wykonywania posadzek przemysłowych i nawierzchni izolacyjnych.

Wysokowytrzymała, niskoskurczowa zaprawa o ekstremalnie twardym kruszywie, przeznaczona do wykonywania nowych oraz remontu i naprawy uszkodzonych betonowych posadzek przemysłowych, ramp, nabrzeży itp.

Plastyczna, wysokowytrzymała zaprawa typu PCC, przeznaczona do wykonywania napraw metodą ręczną oraz wyrównywania betonowych posadzek przemysłowych. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Samopoziomująca, drobnoziarnista, płynna zaprawa cementowa do wyrównywania i wygładzania podłoży z betonu, zapraw lub jastrychów cementowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dwuskładnikowy materiał epoksydowy do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych (o wilgotności do 5%) oraz wykonywania mineralno-epoksydowych zapraw naprawczych, wyrównujących i jastrychów.

APfloor EG 1 F

Dwuskładnikowy materiał epoksydowy do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych o podwyższonej wilgotności (do 15%) oraz wykonywania mineralno-epoksydowych zapraw naprawczych i wyrównujących.

APfloor EG 1 St

Dwuskładnikowy materiał epoksydowy do gruntowania podłoży stalowych oraz wykonywania mineralno-epoksydowych zapraw
i szpachlówek wyrównujących, nakładanych na powierzchnie stalowe.

APfloor EP 2 K

Dwuskładnikowy, uniwersalny materiał epoksydowy do wykonywania elastycznych, szczelnych warstw izolacyjno-nawierzchniowych oraz posadzek przemysłowych o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

APfloor EP 3 UV

Dwuskładnikowa, elastyczna (przenosząca zarysowania podłoża) powłoka epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej
i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV.