Podlewki i ZAKOTWIENIA

Najszerzej stosowane materiały z naszej oferty – najwyższej jakości, jednokomponentowe, wysokowytrzymałe, płynne, ekspansywne zaprawy mineralne do wykonywania podlewek i zakotwień. W zależności od wymagań, dostępne są w różnych odmianach i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają zaprawy do wykonywania połączeń prefabrykatów oraz osadzania i podbijania elementów betonowych i kamiennych.

Wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna zaprawa do podlewek i kotwienia. Dostępna w trzech różnych uziarnieniach, w zależności od wymaganej grubości warstwy.

Ekstremalnie wytrzymała (100 MPa wytrzymałości na ściskanie po 24 h), płynna, ekspansywna zaprawa do podlewek i kotwienia.

Szybkowiążąca (6 MPa wytrzymałości na ściskanie już po 30 min.), wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna zaprawa do podlewek i kotwienia.

Wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna zaprawa do łączenia elementów prefabrykowanych i wykonywania zakotwień.

Plastyczna, wysokowytrzymała, bezskurczowa zaprawa do osadzania krawężników, elementów betonowych i kamiennych, wykonywania podbudowy, podbijania i naprawy ubytków betonu.