Podlewki i ZAKOTWIENIA

AP VM10 / AP VM50 / AP VM160

Najwyższej jakości, płynna, ekspansywna zaprawa do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa, w zależności od wymaganej grubości warstwy.

Wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna zaprawa do montażu i łączenia elementów prefabrykowanych, wykonywania zakotwień, podlewek i naprawy betonu metodą zalewową.

Ekstremalnie wytrzymała (≥ 100 MPa wytrzymałości na ściskanie po 24 h od ułożenia), płynna, ekspansywna zaprawa do podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową.

Szybkowiążąca (≥ 6 MPa wytrzymałości na ściskanie już po 30 min. od ułożenia), wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna zaprawa do podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową.

Bezskurczowa, wysokowytrzymała, plastyczna zaprawa PCC do osadzania elementów betonowych i kamiennych, wykonywania podbudowy, podbijania i kotwienia. Znakomity zamiennik dla płynnych zapraw do podlewek.

Plastyczna, niskoskurczowa zaprawa PCC do osadzania krawężników, obrzeży, barier drogowych itp. oraz wykonywania podbudowy, podbijania i naprawy ubytków betonu.

Bezskurczowy, wysokowytrzymały, drobnoziarnisty zaczyn cementowo-polimerowy do wykonywania zakotwień, iniekcji, wzmocnień i wypełnień.

Najszerzej stosowane materiały z oferty naszej firmy – najwyższej jakości, jednoskładnikowe, płynne, bezskurczowe, ekspansywne zaprawy mineralne na bazie cementu, przeznaczone do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek pod maszyny i urządzenia (turbiny, generatory, sprężarki, silniki itp.), łożyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, wieże turbin elektrowni wiatrowych, szyny i elementy torowisk. Zaprawy mogą być także z powodzeniem stosowane do wykonywania zakotwień – kotwienia i osadzania w betonie elementów stalowych (prętów, kotew, barierek, słupów, śrub itp.) oraz naprawy betonu metodą zalewową. W zależności od wymagań, dostępne są w różnych odmianach i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają zaprawy do wykonywania połączeń elementów prefabrykowanych oraz osadzania, wykonywania podbudowy i podbijania elementów betonowych i kamiennych. Wszystkie znajdujące się w naszej ofercie zaprawy do podlewek i zakotwień mogą być stosowane w strefach występowania dużych sił ścinających oraz konstrukcjach i elementach narażonych na działanie obciążeń dynamicznych.

Terminem „podlewka” przyjęto określać w budownictwie specjalne zaprawy, stanowiące wypełnienie pomiędzy elementami konstrukcji takimi jak np. łożyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, maszyny i urządzenia (turbiny, generatory, silniki, pompy), a betonowym fundamentem na którym ww. urządzenia są posadowione. Dzięki posiadanym właściwościom m.in. takim jak: płynna konsystencja, wysoka wytrzymałość na ściskanie (wczesna i końcowa), zdolność do pęcznienia – kontrolowanej ekspansji, stałość objętości (brak skurczu), czy odporność na obciążenia dynamiczne, zapewniają bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie konstrukcji budowlanych. Dostępne są podlewki mineralne (na bazie cementu) i epoksydowo-mineralne (na bazie żywic epoksydowych).

Jedne z pierwszych receptur niekurczliwych, wysokowytrzymałych, mineralnych zapraw do podlewek i zakotwień stworzył w 1960 roku, niemiecki inżynier Arnfried Pagel. Krótko po tym, rozpoczął też ich produkcję. Od tamtej pory firma ARNFRIED PAGEL pers. Ing. GmbH & Co. KG jest dostawcą najwyższej jakości zapraw mineralnych, stosowanych do wykonywania podlewek, zakotwień i napraw betonu we wszystkich obszarach budownictwa. AP Chemie jest wyłącznym przedstawicielem ARNFRIED PAGEL pers. Ing. GmbH & Co. KG.