Podlewki i ZAKOTWIENIA

AP VM10 / AP VM50 / AP VM160

Najwyższej jakości, płynna, ekspansywna zaprawa do wykonywania wysokowytrzymałych, bezskurczowych podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową. Dostępna w trzech uziarnieniach kruszywa, w zależności od wymaganej grubości warstwy.

Ekspansywna, płynna, szybkowiążąca zaprawa do montażu i kotwienia elementów prefabrykowanych, wykonywania podlewek i wypełnień oraz naprawy betonu metodą zalewową.

AP VM4 winter

Ekspansywna, płynna, szybkowiążąca zaprawa do wykonywania wysokowytrzymałych, bezskurczowych podlewek, zakotwień, wypełnień i montażu prefabrykatów w warunkach obniżonej temperatury (nawet do -5°C).

Ekstremalnie wytrzymała (≥ 100 MPa wytrzymałości na ściskanie po 24 h od ułożenia), płynna, ekspansywna, szybkowiążąca zaprawa do podlewek, zakotwień, osadzania i naprawy betonu metodą zalewową.

Wysokowytrzymała, bezskurczowa, szybkosprawna (≥ 6 MPa wytrzymałości na ściskanie po 30 min. od ułożenia), płynna zaprawa o bardzo krótkim czasie wiązania, do wykonywania podlewek, zakotwień i montażu (np. włazów kanałowych).

AP UM1 / AP UM1 F

Bezskurczowa, wysokowytrzymała, ekspansywna zaprawa o plastycznej konsystencji, do podbijania i osadzania elementów betonowych i kamiennych, wykonywania podbudowy, wypełnień, zakotwień i napraw. Dostępna w dwóch uziarnieniach kruszywa.

Plastyczna, niskoskurczowa zaprawa PCC do osadzania betonowych i kamiennych krawężników mostowych, obrzeży, barier drogowych itp. oraz podbijania, wykonywania podbudowy i naprawy betonu.

Ekspansywna, wysokowytrzymała, płynna zaprawa cementowo-polimerowa o bardzo drobnym uziarnieniu, do wykonywania iniekcji, wzmocnień, wypełnień i zakotwień.

Najpopularniejsze materiały w ofercie naszej firmy – najwyższej jakości, jednoskładnikowe, płynne, ekspansywne zaprawy mineralne na bazie cementu, przeznaczone do wykonywania wysokowytrzymałych, bezskurczowych  podlewek pod maszyny i urządzenia (turbiny, generatory, sprężarki, silniki itp.), łożyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, wieże turbin elektrowni wiatrowych, szyny i elementy torowisk. Zaprawy mogą być także z powodzeniem stosowane do wykonywania zakotwień – kotwienia i osadzania w betonie elementów stalowych (prętów, kotew, barierek, słupów, śrub itp.) oraz naprawy betonu metodą zalewową. W zależności od wymagań, dostępne są w różnych odmianach i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają zaprawy do wykonywania połączeń elementów prefabrykowanych oraz osadzania i regulacji włazów kanałowych i kołnierzy wpustów deszczowych, wykonywania podbudowy i podbijania elementów betonowych i kamiennych. Wszystkie znajdujące się w naszej ofercie zaprawy do podlewek i zakotwień mogą być stosowane w strefach występowania dużych sił ścinających oraz w konstrukcjach i elementach narażonych na działanie obciążeń dynamicznych.

Terminem „podlewka” przyjęto określać w budownictwie specjalne zaprawy, stanowiące wypełnienie pomiędzy elementami konstrukcji takimi jak np. łożyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, maszyny i urządzenia (turbiny, generatory, silniki, pompy itp.), a betonowym fundamentem na którym ww. elementy i urządzenia są posadowione. Dzięki posiadanym właściwościom m.in. takim jak: płynna konsystencja, wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie (wczesna i końcowa), zdolność do pęcznienia – kontrolowanej ekspansji, stałość objętości (brak skurczu) czy odporność na obciążenia dynamiczne, zapewniają one bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie konstrukcji budowlanych. Dostępne są podlewki mineralne (na bazie cementu) i epoksydowo-mineralne (na bazie żywic epoksydowych).

AP Chemie posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji i stosowaniu ekspansywnych zapraw do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową. Pierwsze receptury niekurczliwych, mineralnych zapraw do podlewek i zakotwień stworzył w 1960 roku niemiecki inżynier Arnfried Pagel. AP Chemie kontynuuje tradycje ARNFRIED PAGEL pers. Ing. GmbH & Co. KG w zakresie produkcji i rozwoju specjalistycznych zapraw mineralnych.