Podlewki i ZAKOTWIENIA

AP VM10 / AP VM50 / AP VM160

Najwyższej jakości, płynna, ekspansywna zaprawa do wykonywania wysokowytrzymałych, bezskurczowych podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa, w zależności od wymaganej grubości warstwy.

Wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna, bezskurczowa zaprawa do montażu i łączenia elementów prefabrykowanych, wykonywania zakotwień, podlewek oraz naprawy betonu metodą zalewową.

Ekstremalnie wytrzymała (≥ 100 MPa wytrzymałości na ściskanie po 24 h od ułożenia), płynna, ekspansywna, bezskurczowa zaprawa do podlewek, zakotwień, osadzania i naprawy betonu metodą zalewową.

Szybkowiążąca (≥ 6 MPa wytrzymałości na ściskanie po 30 min. od ułożenia), wysokowytrzymała, płynna, ekspansywna, bezskurczowa zaprawa do podlewek, zakotwień, osadzania i regulacji włazów kanałowych oraz naprawy betonu metodą zalewową.

Bezskurczowa, wysokowytrzymała, plastyczna zaprawa PCC do osadzania elementów betonowych i kamiennych, wykonywania podbudowy, podbijania i kotwienia. Znakomity zamiennik dla płynnych zapraw do podlewek.

Plastyczna, niskoskurczowa zaprawa PCC do osadzania krawężników mostowych, obrzeży, barier drogowych itp. oraz wykonywania podbudowy, podbijania i naprawy ubytków betonu.

Bezskurczowa, wysokowytrzymała, płynna zaprawa cementowo-polimerowa o bardzo drobnym uziarnieniu, do wykonywania zakotwień, iniekcji, wzmocnień i wypełnień.

Bezskurczowa, wysokowytrzymała, drobnoziarnista zaprawa cementowa do wypełnień, wzmocnień, iniekcji oraz wykonywania zakotwień. Możliwość regulacji konsystencji zaprawy od płynnej do plastycznej.

Najpopularniejsze materiały w ofercie naszej firmy – najwyższej jakości, jednoskładnikowe, płynne, ekspansywne zaprawy mineralne na bazie cementu, przeznaczone do wykonywania wysokowytrzymałych, bezskurczowych  podlewek pod maszyny i urządzenia (turbiny, generatory, sprężarki, silniki itp.), łożyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, wieże turbin elektrowni wiatrowych, szyny i elementy torowisk. Zaprawy mogą być także z powodzeniem stosowane do wykonywania zakotwień – kotwienia i osadzania w betonie elementów stalowych (prętów, kotew, barierek, słupów, śrub itp.) oraz naprawy betonu metodą zalewową. W zależności od wymagań, dostępne są w różnych odmianach i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają zaprawy do wykonywania połączeń elementów prefabrykowanych oraz osadzania i regulacji włazów kanałowych i kołnierzy wpustów deszczowych, wykonywania podbudowy i podbijania elementów betonowych i kamiennych. Wszystkie znajdujące się w naszej ofercie zaprawy do podlewek i zakotwień mogą być stosowane w strefach występowania dużych sił ścinających oraz w konstrukcjach i elementach narażonych na działanie obciążeń dynamicznych.

Terminem „podlewka” przyjęto określać w budownictwie specjalne zaprawy, stanowiące wypełnienie pomiędzy elementami konstrukcji takimi jak np. łożyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, maszyny i urządzenia (turbiny, generatory, silniki, pompy itp.), a betonowym fundamentem na którym ww. elementy i urządzenia są posadowione. Dzięki posiadanym właściwościom m.in. takim jak: płynna konsystencja, wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie (wczesna i końcowa), zdolność do pęcznienia – kontrolowanej ekspansji, stałość objętości (brak skurczu) czy odporność na obciążenia dynamiczne, zapewniają one bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie konstrukcji budowlanych. Dostępne są podlewki mineralne (na bazie cementu) i epoksydowo-mineralne (na bazie żywic epoksydowych).

AP Chemie posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji i stosowaniu ekspansywnych zapraw do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek, zakotwień i naprawy betonu metodą zalewową. Pierwsze receptury niekurczliwych, mineralnych zapraw do podlewek i zakotwień stworzył w 1960 roku niemiecki inżynier Arnfried Pagel. AP Chemie kontynuuje tradycje ARNFRIED PAGEL pers. Ing. GmbH & Co. KG w zakresie produkcji i rozwoju specjalistycznych zapraw mineralnych.