izolacje i Uszczelnienia

KRYSTALINE – to linia specjalnych, aktywnych zapraw i domieszek przeznaczonych do uszczelniania konstrukcji z betonu metodą krystalizacji kapilarnej. Po ich zastosowaniu, beton staje się trwale wodoodporną, szczelną warstwą (szczelność do 120 m słupa wody) i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych izolacji przeciwwodnych w postaci zewnętrznych membran, warstw izolacyjnych lub powłok. W ofercie posiadamy także elastyczne mikrozaprawy oraz kity uszczelniające.

Elastyczny kit poliuretanowy przeznaczony do wypełniania dylatacji i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemysłowych. Produkt odporny na warunki atmosferyczne.

AP flexPRIMER

Płynny preparat do gruntowania i wzmacnia powierzchniowego osłabionych podłoży mineralnych. Zwiększa adhezję do podłoża uszczelniaczy i klejów na bazie poliuretanu.

AP flexPROFIL

  • Karta Informacyjna

Polietylenowy sznur dylatacyjny o przekroju okrągłym. Przeznaczony do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych jako podparcie dla kitu poliuretanowego do czasu jego związania.

Elastyczna, dwuskładnikowa, mikrozaprawa uszczelniająca. Tworzy wodoszczelne, bezspoinowe,  paroprzepuszczalne powłoki o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności chemicznej.

Zaprawa uszczelniająco-ochronna, o wysokiej zawartości składników aktywnych, przeznaczona do trwałego uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej.

Aktywna zaprawa uszczelniająco-ochronna do trwałego uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej.

KRYSTALINE BLOCK

Wysokowytrzymała zaprawa do naprawy ubytków, rys, pęknięć i uszczelniania betonu metodą krystalizacji kapilarnej.

KRYSTALINE BLOCK F

Zaprawa do naprawy ubytków, rys, pęknięć i uszczelniania betonu metodą krystalizacji kapilarnej. Zawiera mikrozbrojenie w postaci włókien syntetycznych. 

KRYSTALINE PLUG

Błyskawicznie wiążąca (ok. 40 s), jednokomponentowa zaprawa naprawcza i uszczelniająca do tamowania przecieków wody oraz uszczelniania otworów, rys i pęknięć prowadzących wodę.

KRYSTALINE ADD1

Domieszka do betonu, powodująca trwałe uszczelnienie jego struktury. Powoduje poprawę parametrów betonu oraz samozasklepianie i uszczelnianie rys i pęknięć o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE ADD+

Domieszka do betonów i zapraw, znacznie poprawiająca parametry wytrzymałościowe i trwale uszczelniająca ich strukturę oraz rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE ADD

Domieszka do betonów i zapraw, powodująca trwałe uszczelnienie ich struktury oraz samozasklepianie i uszczelnianie rys i pęknięć o rozwartości do 0,7 mm.

+48 795 128 920
+48 607 771 878

AP Chemie sp. z o.o. sp. k.
Snopkowa 1/2, 52-225 Wrocław
adres do korespondencji:

Osiedlowa 12, Wróblowice,
 55-330 Miękinia

biuro@apchemie.pl