Ochrona betonu

APprotect AC 1 G

Jednoskładnikowy, bezbarwny preparat na bazie żywicy akrylowej, zawierający rozpuszczalniki organiczne, przeznaczony do impregnacji i pielęgnacji świeżego betonu na nowo wykonywanych posadzkach betonowych (także utwardzanych powierzchniowo), jastrychach na bazie cementu i innych konstrukcjach.

APprotect AC 1 GW

Jednoskładnikowy, bezbarwny, wysokowydajny preparat na bazie dyspersji żywicy akrylowej, przeznaczony do pielęgnacji świeżo ułożonego betonu, zapraw i jastrychów na bazie cementu przed zbyt gwałtowną utratą wody (zbyt szybkim odparowaniem wody). Ogranicza chłonność i pylenie oraz zwiększa powierzchniową wytrzymałość betonów, zapraw, tynków i jastrychów.

APprotect AC 1 E

Elastyczna (przenosząca zarysowania podłoża), paroprzepuszczalna, jednoskładnikowa, barwna powłoka ochronna na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej, do zabezpieczania betonu przed korozją. Posiada znakomitą odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

APprotect AC 1 S

Sztywna (o minimalnej zdolności przenoszenia zarysowań podłoża), paroprzepuszczalna, jednoskładnikowa, barwna powłoka ochronna na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej, do zabezpieczania betonu przed korozją. Posiada znakomitą odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

APprotect HP 1

Płynny koncentrat na bazie silanów i siloksanów do wykonywania hydrofobizacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z wodą (w stosunku 1:9) tworzy impregnat hydrofobizujący o wysokiej zdolności penetracji podłoża.

APprotect HP 2 S

Gotowy do użycia, płynny preparat na bazie silanów i siloksanów w układzie rozpuszczalnikowym, przeznaczony do wykonywania impregnacji hydrofobizującej chłonnych podłoży mineralnych.

APprotect HP 2 W

Płynny koncentrat mikroemulsji silikonowej. Po wymieszaniu z wodą (w stosunku 1:15) tworzy impregnat do hydrofobizacji chłonnych podłoży oraz osuszania murów metodą iniekcyjną (wykonywania poziomej bariery hydroizolacyjnej blokującej kapilarne podciąganie wody).

APprotect AGP 07

Specjalna, transparentna powłoka typu antygraffiti (do zabezpieczania różnego typu powierzchni przed graffiti). Materiał elastyczny, paroprzepuszczalny, o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne i bardzo wysokiej trwałości – do 20 lat (do 100 cykli zmywania graffiti bez konieczności odtwarzania powłoki), dostępny w wersji mat/półmat lub połysk.

APprotect AGP 07 G

Bezbarwny, szybkoschnący, podkład gruntujący do stosowania przed nałożeniem powłok antygraffiti – zapobiega lub minimalizuje efekt ciemnienia powierzchni zabezpieczanych powłokami antygraffiti, zmniejsza ich zużycie, wyrównuje i ujednolica chłonność podłoża oraz powierzchniowo je wzmacnia.

Wysokowydajny, szybkoschnący grunt akrylowy o wysokiej zdolności penetracji podłoża, przeznaczony do ujednolicania chłonności, impregnacji i powierzchniowego wzmacniania podłoży mineralnych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Gotowy do użycia, płynny preparat na bazie emulsji parafinowej, przeznaczony do pielęgnacji i powierzchniowej ochrony świeżo ułożonego betonu, zapraw i jastrychów na bazie cementu. Skutecznie ogranicza zbyt szybkie odparowanie wody ze świeżo ułożonego betonu lub zaprawy. Może być nakładany metodą natrysku.

W tej grupie produktów zebrane zostały m.in. materiały przeznaczone do pielęgnacji oraz powierzchniowej ochrony świeżo ułożonego betonu, zapraw i jastrychów na bazie cementu, chroniące powierzchnię betonu lub zaprawy przed zbyt gwałtowną utratą wody (przed zbyt szybkim odparowaniem wody z powierzchni) i zapobiegające powstawaniu rys skurczowych. Przy użyciu części z wymienionych wyrobów można również wykonywać gruntowanie i impregnację wysezonowanych podłoży mineralnych (betonów, zapraw, tynków i jastrychów) i stosować je jako warstwę zmniejszającą chłonność i pylenie podłoża oraz zwiększającą powierzchniową wytrzymałość.

Kolejna podgrupa, to preparaty do wykonywania impregnacji hydrofobizującej (tzw. hydrofobizacja powierzchni) chłonnych podłoży mineralnych. Ich zastosowanie blokuje lub mocno ogranicza kapilarne podciąganie i wchłanianie wody przez beton lub inne podłoża mineralne, a co za tym idzie ogranicza wnikanie agresywnych związków rozpuszczonych w wodzie. Poprawia to trwałość impregnowanych podłoży, podwyższa odporność na działanie mrozu, korozję biologiczną (ogranicza pojawianie się wykwitów, porastanie przez mchy, rozwój pleśni, glonów i grzybów), a także redukuje osiadanie i penetrację zanieczyszczeń oraz ułatwia samooczyszczanie się powierzchni z zabrudzeń (pod wpływem opadów atmosferycznych).

Ofertę uzupełniają różnego typu powłoki ochronne o szerokiej gamie zastosowań. Mogą to być jednoskładnikowe, paroprzepuszczalnych, barwne powłoki oparte na dyspersjach akrylowych, sztywne (o minimalnej zdolności przenoszenia zarysowań podłoża) lub elastyczne (przenoszące zarysowania podłoża o rozwartości do 0,3 mm) albo specjalne, szybkoschnące, bezbarwne powłoki antygraffiti, przeznaczone do zabezpieczania różnego typu powierzchni przed wymalowaniami graffiti, naklejaniem plakatów, nalepek, taśm, gumy do żucia, wykonywaniem napisów większością markerów, zabrudzeniami, ptasimi odchodami itp. Do specjalnych zastosowań, wymagających zdecydowanie wyższej odporności chemicznej i mechanicznej, przeznaczone są powłoki dwuskładnikowe, oparte na spoiwach na bazie żywic epoksydowych, akrylowych i poliuretanu.