Ochrona betonu

APprotect AC 1 GW

Bezbarwny preparat na bazie dyspersji akrylowej, przeznaczony do pielęgnacji świeżego betonu oraz zapraw i jastrychów cementowych. Ogranicza odparowanie wody z powierzchni świeżego betonu i zapraw nawet o 75%.

APprotect OF 1

Płynna, bezrozpuszczalnikowa emulsja parafinowa, przeznaczona do pielęgnacji świeżo ułożonego betonu, zapraw i jastrychów na bazie cementu. Ogranicza odparowanie wody z powierzchni świeżego betonu i zapraw nawet o 90%.

APprotect AC 1 G

Wysokowydajna dyspersja akrylowa do gruntowania, powierzchniowego wzmacniania i ujednolicania chłonności podłoży mineralnych. Stanowi doskonały podkład pod jednoskładnikowe, akrylowe powłoki ochronne.

APprotect AC 1 GS

Bezbarwny preparat na bazie żywicy akrylowej, zawierający rozpuszczalniki organiczne, przeznaczony do pielęgnacji i impregnacji nowo wykonywanych posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo w technologii DST.

APprotect AC 1 E

Elastyczna (przenosząca zarysowania podłoża), paroprzepuszczalna, barwna powłoka ochronna na bazie dyspersji akrylowej, do zabezpieczania betonu przed korozją. Znakomita odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

APprotect AC 1 S

Sztywna (o minimalnej zdolności przenoszenia zarysowań podłoża), paroprzepuszczalna, barwna powłoka ochronna na bazie dyspersji akrylowej, do zabezpieczania betonu przed korozją. Znakomita odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

APprotect AGP 0 G

Bezbarwny, szybkoschnący podkład gruntujący do stosowania na mineralnych, chłonnych podłożach przed nałożeniem powłok antygraffiti. Zapobiega lub minimalizuje efekt ciemnienia podłoży zabezpieczanych bezbarwnymi powłokami antygraffiti.

APprotect AGP 06

Elastyczna, szybkoschnąca, paroprzepuszczalna, trwała powłoka antygraffiti. Tworzy bezbarwne (transparentne) powłoki o wysokiej trwałości – do 10 lat (do 50 cykli zmywania graffiti bez konieczności odtwarzania powłoki).

APprotect AGP 07

Elastyczna, szybkoschnąca, paroprzepuszczalna, trwała powłoka antygraffiti. Tworzy bezbarwne (transparentne) powłoki o bardzo wysokiej trwałości – do 20 lat (do 100 cykli zmywania graffiti bez konieczności odtwarzania powłoki).

APprotect FEG 1

Wysokowydajny, głęboko penetrujący, szybkoschnący preparat akrylowy, przeznaczony do gruntowania, impregnacji i powierzchniowego wzmacniania chłonnych podłoży mineralnych wszystkich typów, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

APprotect HP 2 S

Bezbarwny, gotowy do użycia, płynny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów i siloksanów w układzie rozpuszczalnikowym, przeznaczony do wykonywania hydrofobizacji wszelkiego typu chłonnych podłoży mineralnych.

APprotect HP 2 W

Płynny, wodorozcieńczalny (w stosunku od 1:20 do 1:15) koncentrat mikroemulsji silikonowej, przeznaczony do hydrofobizacji chłonnych podłoży i osuszania murów metodą iniekcyjną. Może być stosowany jako dodatek hydrofobizujący do betonów i zapraw.

W tej grupie produktów zebrane zostały materiały przeznaczone m.in. do pielęgnacji świeżego betonu, zapraw i jastrychów na bazie cementu oraz impregnacji posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo (w technologii DST) – chroniące powierzchnię świeżo ułożonego betonu, zaprawy lub posadzki przed zbyt gwałtowną utratą wody (przed zbyt szybkim odparowaniem wody z powierzchni betonu / zaprawy) i zapobiegające tym samym powstawaniu rys skurczowych. Przy użyciu wybranych wyrobów można również wykonywać gruntowanie i impregnację wysezonowanych podłoży mineralnych (betonów, zapraw, tynków i jastrychów) i stosować ww. produkty jako warstwę zmniejszającą chłonność i pylenie podłoża oraz zwiększającą jego powierzchniową wytrzymałość.

Kolejna podgrupa, to preparaty do wykonywania impregnacji hydrofobizującej (tzw. hydrofobizacja) powierzchni chłonnych podłoży mineralnych. Ich zastosowanie blokuje lub mocno ogranicza kapilarne podciąganie i wchłanianie wody przez beton lub inne podłoża mineralne, a co za tym idzie ogranicza wnikanie w głąb betonu agresywnych związków rozpuszczonych w wodzie. Poprawia to trwałość impregnowanych podłoży, podwyższa odporność na działanie mrozu, korozję biologiczną (ogranicza pojawianie się wykwitów, porastanie przez mchy, rozwój pleśni, glonów i grzybów), a także redukuje osiadanie i penetrację zanieczyszczeń oraz ułatwia samooczyszczanie się powierzchni z zabrudzeń (pod wpływem opadów atmosferycznych). Przy użyciu materiału APprotect HP2 W można także wykonywać osuszanie murów metodą iniekcyjną (wykonywanie poziomej bariery hydroizolacyjnej, blokującej kapilarne podciąganie wody), a także stosować ww. produkt jako dodatek hydrofobizujący do betonów i zapraw na bazie cementu (tzw. hydrofobizacja w masie).

Ofertę uzupełniają różnego typu powłoki ochronne o szerokiej gamie zastosowań. Mogą to być jednoskładnikowe, paroprzepuszczalnych, barwne powłoki oparte na dyspersjach akrylowych, sztywne (o minimalnej zdolności przenoszenia zarysowań podłoża) lub elastyczne (o podwyższonej zdolności przenoszenia zarysowań podłoża), albo specjalne, szybkoschnące, bezbarwne (transparentne) powłoki antygraffiti, przeznaczone do zabezpieczania różnego typu powierzchni przed wymalowaniami graffiti, naklejaniem plakatów, nalepek, taśm, gumy do żucia, wykonywaniem napisów większością markerów, zabrudzeniami, ptasimi odchodami itp. Do specjalnych zastosowań, wymagających zdecydowanie wyższej odporności chemicznej i mechanicznej, przeznaczone są powłoki dwuskładnikowe, oparte na spoiwach na bazie żywic epoksydowych, akrylowych i poliuretanu.