NAPRAWA BETONU

Zaprawa PCC/SPCC do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej i wykonywania warstwy sczepnej pomiędzy zaprawą naprawczą a podłożem lub pomiędzy starym i nowym betonem.

Zaprawa PCC/SPCC na bazie cementu siarczanoodpornego, do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej i wykonywania warstwy sczepnej pomiędzy podłożem a zaprawą naprawczą lub nowym betonem.

AP UVM2 / AP UVM4 / AP UVM8

Zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do naprawy ubytków betonu i żelbetu oraz odtwarzania otuliny zbrojenia, nakładana metodą ręczną lub natryskiem. Zaprawa jest dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

AP UVM2 HS / AP UVM4 HS / AP UVM8 HS

Zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC na bazie cementu siarczanoodpornego, do naprawy ubytków betonu i żelbetu oraz odtwarzania otuliny zbrojenia, nakładana metodą ręczną lub natryskiem. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Bezskurczowa, wysokowytrzymała zaprawa PCC o plastycznej konsystencji, do osadzania, podbijania, wykonywania podbudowy, kotwienia i naprawy ubytków betonu metodą ręczną.

AP SPB2 / AP SPB4 / AP SPB8

Zaprawa naprawcza typu SPCC o przyspieszonym czasie wiązania, do naprawy ubytków betonu i żelbetu oraz odtwarzania otuliny zbrojenia metodą suchego natrysku (suchego torkretowania). Produkt dostępny w różnych uziarnieniach kruszywa.

AP SPB2 HS / AP SPB4 HS / AP SPB8 HS

Zaprawa naprawcza typu SPCC na bazie cementu siarczanoodpornego i przyspieszonym czasie wiązania, do naprawy ubytków betonu i żelbetu oraz odtwarzania otuliny zbrojenia metodą suchego natrysku. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

AP BS 02 / AP BS05

Zaprawa typu PCC/SPCC do naprawy drobnych ubytków, szpachlowania, wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonu i żelbetu. Zaprawa jest dostępna w dwóch uziarnieniach kruszywa.

AP BS 02 HS / AP BS05 HS

Zaprawa typu PCC/SPCC na bazie cementu siarczanoodpornego, do naprawy drobnych ubytków, szpachlowania, wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonu i żelbetu. Zaprawa jest dostępna w dwóch uziarnieniach kruszywa.

Drobnoziarnista zaprawa szpachlowa do kosmetyki, ujednolicania i wygładzania powierzchni betonu i żelbetu oraz poprawiania estetyki powierzchni elementów prefabrykowanych.

Szybkowiążąca (początek wiązania po ok. 1 min. od wymieszania z wodą), szczelna zaprawa do prac montażowych, wypełniania otworów tymczasowych i czasowego uszczelniania wycieków wody (zaprawa stopująca).

Szybkowiążąca (początek wiązania po ok. 10 min. od wymieszania z wodą), szczelna zaprawa do prac montażowych, wypełniania otworów tymczasowych, naprawy ubytków betonu i kotwienia.

Zaprawa do murowania oraz spoinowania ścian, murów i okładzin wykonywanych z cegieł, kamienia naturalnego, elementów betonowych, ceramicznych, wapienno-piaskowych itp.

W ofercie produktowej naszej firmy, znajdują się także produkty dedykowane do szeroko rozumianej naprawy betonu i żelbetu. Są to jednoskładnikowe zaprawy typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami, ze specjalnie dobranym kruszywem) przeznaczone do wykonywania napraw wszelkiego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz wyrównywania, ujednolicania, wygładzania i kosmetyki powierzchni betonu. Ich uzupełnienie stanowią materiały oparte na żywicach syntetycznych i specjalnie dobranych kruszywach. Materiały mogą być nakładane metodą ręczną lub natryskiem (torkretowanie metodą suchą lub mokrą), na powierzchnie poziome, pionowe i w pozycji pułapowej (sufitowej). Odpowiednio dobrane, tworzą kompletny system naprawy betonu.
Oferowane wyroby zdobyły uznanie szerokiego grona wykonawców oraz inwestorów i znajdują zastosowanie podczas budowy i modernizacji najbardziej wymagających obiektów infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i kolejowej (mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, mury oporowe), przemysłu i energetyki (kominy żelbetowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe, silosy, zbiorniki, pylony, rampy, nabrzeża) oraz w budownictwie kubaturowym (hale, biurowce, budynki użyteczności publicznej, stadiony) i hydrotechnicznym (zapory, śluzy, jazy, zbiorniki). Wszystkie oferowane materiały spełniają najwyższe wymagania stawiane tego typu wyrobom przez normy europejskie serii PN-EN 1504, a podczas ich produkcji prowadzona jest ciągła kontrola jakości i ocena zgodności.
Uszkodzenia betonu mogą być spowodowane zarówno przebiegającymi w czasie procesami fizyko-chemicznymi („naturalne zużycie” konstrukcji w wyniku korozji betonu spowodowanej działaniem wody, mrozu, chlorków – pochodzących głównie z soli odladzających, związków siarki i zjawiskiem karbonatyzacji) jak i przyczynami powstałymi nagle, w wyniku krótkotrwałego działania dużych sił, takimi jak uderzenia, wybuchy, trzęsienia ziemi lub inne przeciążenia. Niezależnie od przyczyny powstania uszkodzeń i ich charakteru, znajdujące się w ofercie AP Chemie materiały umożliwiają przywrócenie wymaganego stanu technicznego budowli z betonu i żelbetu oraz znaczne wydłużenie czasu ich użytkowania.