NAPRAWA BETONU

Oferta AP Chemie, to także jednoskładnikowe, polimerowo-cementowe zaprawy (typu PCC/SPCC) do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonu. Materiały mogą być nakładane metodą ręczną lub natryskiem, na powierzchnie poziome, pionowe i w pozycji pułapowej (sufitowej). Odpowiednio dobrane, tworzą kompletny system naprawy betonu.  

Zaprawa PCC/SPCC do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej i wykonywania warstwy sczepnej pomiędzy zaprawą naprawczą a podłożem lub pomiędzy starym i nowym betonem.

Zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do naprawy ubytków betonu oraz odtwarzania otuliny zbrojenia metodą ręczną lub natryskiem. Zaprawa jest dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Zaprawa naprawcza typu SPCC przeznaczona do wykonywania napraw betonu metodą suchego natrysku (suchego torkretowania). Produkt dostępny w różnych uziarnieniach kruszywa.

Zaprawa naprawcza typu SPCC na bazie cementu siarczanoodpornego, przeznaczona do naprawy betonu metodą suchego torkretowania. Dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Szpachlówka typu PCC/SPCC do wykonywania drobnych napraw, wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonu. Zaprawa jest dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa.

Drobnoziarnista zaprawa szpachlowa typu PCC do kosmetyki powierzchni betonowych i żelbetowych oraz poprawiania estetyki 
i wygładzania powierzchni elementów prefabrykowanych.

AP BM1

  • Karta Informacyjna

Szybkowiążąca, jednokomponentowa zaprawa do wykonywania lokalnych, błyskawicznych napraw betonu, prac montażowych, wypełniania otworów tymczasowych i tamowania przecieków wody.

Zaprawa cementowa do murowania i spoinowania ścian, murów i okładzin wykonywanych z cegieł, kamienia naturalnego, elementów betonowych, ceramicznych, cementowych itp.