INIEKCJE

Bezskurczowa, wysokowytrzymała (klasa R4), płynna zaprawa cementowo-polimerowa o bardzo drobnym uziarnieniu, do wykonywania iniekcji, zakotwień, wzmocnień i wypełnień.

Bezskurczowa, wysokowytrzymała (klasa R4), drobnoziarnista, płynna zaprawa cementowo-polimerowa do wypełnień, wzmocnień, iniekcji oraz wykonywania zakotwień.

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna żywica epoksydowa o niskiej lepkości i wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do wypełniania i scalania rys i pęknięć konstrukcji metodą zalewową (przez nasączanie) lub metodą iniekcji ciśnieniowej.

APfloor EG 1 F

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna żywica epoksydowa o wysokiej wytrzymałości, do wypełniania i scalania rys i pęknięć konstrukcji metodą zalewową (przez nasączanie) lub metodą iniekcji ciśnieniowej w wilgotnych podłożach (o wilgotności do 15%).

APiso PURInject 1 KF

Poliuretanowa, elastyczna piana iniekcyjna przeznaczona do iniekcyjnego tamowania intensywnych przecieków i napływu wody oraz wypełniania i uszczelniania rys i pęknięć konstrukcji prowadzących wodę.

APiso PURInject 2 KL

Dwuskładnikowy, wysokowytrzymały, sztywny, wodoodporny materiał poliuretanowy o niskiej lepkości, przeznaczony do iniekcyjnego scalania rys i pęknięć (także prowadzących wodę) oraz stabilizacji konstrukcji betonowych, murowanych, skał, gruntu itp.

APiso ECOInject

Trójskładnikowy, akrylowy żel iniekcyjny o bardzo niskiej lepkości i krótkim czasie reakcji (z możliwością regulacji), do wykonywania iniekcji uszczelniających (strukturalnych), kurtynowych i stabilizacji gruntu.

APiso MULTInject

Trójskładnikowy, uniwersalny, akrylowo-metakrylanowy żel iniekcyjny o niskiej lepkości i krótkim czasie wiązania, do wykonywania iniekcji uszczelniających różnych typów (iniekcje strukturalne, kurtynowe, iniekcja rys i pęknięć, stabilizacja gruntu).

APprotect HP 2 W

Płynny, wodorozcieńczalny koncentrat mikroemulsji silikonowej, przeznaczony do osuszania murów metodą iniekcyjną (wykonywania poziomej bariery hydroizolacyjnej blokującej podciąganie wody) i impregnacji hydrofobizującej chłonnych podłoży.

W tej grupie produktów znalazły się specjalnie wyselekcjonowane materiały, przeznaczone do naprawy, wzmacniania i uszczelniania konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowanych (ceglanych, kamiennych) metodą iniekcji. Przy ich pomocy można wykonywać zarówno iniekcje rys i pęknięć konstrukcji (iniekcje strukturalne – sklejające), wypełnianie pustych przestrzeni, iniekcje kanałów kabli sprężających, wzmacnianie i stabilizację podłoża (skał, gruntu, piasku) jak i uszczelnianie konstrukcji metodą iniekcji (iniekcje kurtynowe, iniekcje strukturalne, iniekcje uszczelniające rysy i pęknięcia, tamowanie przecieków wody, odtwarzanie poziomych barier hydroizolacyjnych itp.). Wybrane materiały mogą być także stosowane do łączenia elementów betonowych i kamiennych, wykonywania wysokowytrzymałych podlewów i wypełnień oraz kotwienia i osadzania w betonie elementów stalowych (kotew, prętów, śrub, barierek, słupów itp.).

Biorąc pod uwagę ilość składników z jakich składają się poszczególne produkty oraz ich bazę surowcową, oferowane materiały możemy podzielić na:

– jednoskładnikowe, płynne, drobnoziarniste zaprawy cementowo-polimerowe
– jednoskładnikowe mikroemulsje silikonowe
– jednoskładnikowe, poliuretanowe piany iniekcyjne (sztywne i elastyczne)
– dwuskładnikowe żywice epoksydowe lub poliuretanowe
– trójskładnikowe żele akrylowe i akrylowo-metakrylanowe

Wypełnianie oraz sklejanie rys i pęknięć konstrukcji można wykonywać poprzez nasączanie, wypełnianie grawitacyjne (w określonych przypadkach) lub metodą iniekcji ciśnieniowej. Wszelkie inne wypełnienia i uszczelnienia należy wykonywać metodą iniekcji ciśnieniowej (iniekcje strukturalne, uszczelniające, kurtynowe, tamponażowe itp.), z zastosowaniem jedno lub dwukanałowych pomp iniekcyjnych, wtłaczając materiał iniekcyjny poprzez przygotowane wcześniej otwory i specjalne pakery (pakery wkręcane, wbijane lub naklejane) lub lance iniekcyjne.

Należy pamiętać, aby każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania uszczelnienia, scalania i naprawy rys i pęknięć metodą iniekcji, przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się ze strukturą naprawianej i/lub uszczelnianej konstrukcji, jej aktualnym stanem technicznym oraz dokonać analizy miejsc i przyczyn powstania uszkodzeń lub zawilgocenia. Niezbędne jest także przeprowadzenie pomiarów uszczelnianej konstrukcji – szczególnie rzeczywistej grubości ścian (murów) w miejscu wykonywania iniekcji oraz określenie materiałów z jakich zostały wzniesione. Powyższe informacje powinny pozwolić na dokładne zaplanowanie rozmieszczenia otworów iniekcyjnych i określenie (przynajmniej w przybliżeniu) zużycia materiału.