INIEKCJE

Specjalnie wyselekcjonowane materiały do wzmacniania i stabilizacji podłoża gruntowego, iniekcji kanałów kabli sprężających, wypełniania pustych przestrzeni, naprawy rys i pęknięć oraz wzmacniania konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych metodą iniekcji (iniekcje strukturalne – sklejające). Produkty mogą być także stosowane do kotwienia i osadzania w betonie elementów stalowych (prętów, kotew, barierek, słupów, śrub itp.).

Drobnoziarnista, płynna, niekurczliwa, zaprawa cementowa, przeznaczona do wykonywania wzmocnień podłoża (skały, grunt), wysokowytrzymałych iniekcji, zakotwień i wypełnień.

Bezskurczowy zaczyn cementowy o bardzo drobnym uziarnieniu, przeznaczony do wzmacniania podłoża pod posadzkami, płytami betonowymi, iniekcji kanałów kabli sprężających, rys i pęknięć konstrukcji oraz wykonywania zakotwień.