INIEKCJE

Jednoskładnikowy, wysokowytrzymały, bezskurczowy zaczyn cementowo-polimerowy o bardzo drobnym uziarnieniu, do wykonywania iniekcji, wzmocnień, wypełnień i zakotwień.

Drobnoziarnista, płynna, niekurczliwa, zaprawa cementowo-polimerowa, przeznaczona do wykonywania wzmocnień podłoża (skały, grunt), wysokowytrzymałych iniekcji, zakotwień i wypełnień.

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna żywica epoksydowa o niskiej lepkości i wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do wypełniania i scalania rys i pęknięć konstrukcji metodą zalewową (przez nasączanie) lub metodą iniekcji ciśnieniowej.

APiso PURInject 2 KL

Dwuskładnikowy, wysokowytrzymały, sztywny, wodoodporny materiał poliuretanowy o niskiej lepkości, przeznaczony do iniekcyjnego scalania rys i pęknięć (także prowadzących wodę) oraz stabilizacji konstrukcji betonowych i żelbetowych, murowanych, skał, gruntu itp.

APiso PURInject 1 KF

Poliuretanowa, elastyczna piana iniekcyjna przeznaczona do iniekcyjnego tamowania intensywnych przecieków i napływu wody oraz wypełniania i uszczelniania rys i pęknięć konstrukcji prowadzących wodę.

APiso ECOInject

Trójskładnikowy, akrylowy żel iniekcyjny o bardzo niskiej lepkości i krótkim czasie reakcji (z możliwością regulacji), do wykonywania iniekcji uszczelniających (strukturalnych), kurtynowych i stabilizacji gruntu.

APiso MULTInject

Trójskładnikowy, uniwersalny, akrylowo-metakrylanowy żel iniekcyjny o niskiej lepkości i krótkim czasie wiązania, przeznaczony do wykonywania iniekcji uszczelniających różnych typów (iniekcje strukturalne, kurtynowe, iniekcja rys i pęknięć, stabilizacja gruntu).

APprotect HP 2 W

Płynny, wodorozcieńczalny koncentrat mikroemulsji silikonowej, przeznaczony do impregnacji hydrofobizującej chłonnych podłoży oraz osuszania murów metodą iniekcyjną (wykonywania poziomej bariery hydroizolacyjnej blokującej kapilarne podciąganie wody).

W tej grupie produktów zebrano specjalnie wyselekcjonowane materiały przeznaczone do naprawy, wzmacniania i uszczelniania konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowanych (ceglanych, kamiennych) metodą iniekcji. Przy ich pomocy można wykonywać zarówno iniekcje rys i pęknięć konstrukcji (iniekcje strukturalne – sklejające), wypełnianie pustych przestrzeni, iniekcje kanałów kabli sprężających, wzmacnianie i stabilizację podłoża (skał, gruntu, piasku) jak i uszczelnianie konstrukcji metodą iniekcji (iniekcje kurtynowe, iniekcje strukturalne, iniekcje uszczelniające rysy i pęknięcia, tamowanie przecieków wody, odtwarzanie poziomych barier hydroizolacyjnych itp.). Wybrane materiały mogą być także stosowane do łączenia elementów betonowych i kamiennych, wykonywania wysokowytrzymałych podlewów i wypełnień oraz kotwienia i osadzania w betonie elementów stalowych (kotew, prętów, śrub, barierek, słupów itp.).

Biorąc pod uwagę ilość składników z jakich składają się poszczególne produkty oraz ich bazę surowcową, oferowane materiały możemy podzielić na:

– jednoskładnikowe, drobnoziarniste zaprawy i zaczyny cementowo-polimerowe

– jednoskładnikowe mikroemulsje silikonowe

– jednoskładnikowe, poliuretanowe piany iniekcyjne

– dwuskładnikowe żywice epoksydowe lub poliuretanowe

– trójskładnikowe żele akrylowe i akrylowo-metakrylanowe

Wypełnianie oraz sklejanie rys i pęknięć konstrukcji można wykonywać poprzez nasączanie, wypełnianie grawitacyjne (w określonych przypadkach) lub metodą iniekcji ciśnieniowej. Wszelkie inne wypełnienia i uszczelnienia należy wykonywać metodą iniekcji ciśnieniowej (iniekcje strukturalne, uszczelniające, kurtynowe, tamponażowe itp.), z zastosowaniem jedno lub dwukanałowych pomp iniekcyjnych oraz poprzez przygotowane wcześniej otwory i specjalne pakery (pakery wkręcane, wbijane lub naklejane) lub lance iniekcyjne.

Należy pamiętać, aby każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania uszczelnienia, scalania i naprawy rys i pęknięć metodą iniekcji, przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się ze strukturą naprawianej i/lub uszczelnianej konstrukcji, jej aktualnym stanem technicznym oraz dokonać analizy miejsc i przyczyn powstania uszkodzeń lub zawilgocenia. Niezbędne jest także przeprowadzenie pomiarów uszczelnianej konstrukcji – szczególnie rzeczywistej grubości ścian (murów) w miejscu wykonywania iniekcji oraz określenie materiałów z jakich zostały wzniesione. Powyższe informacje powinny pozwolić na dokładne zaplanowanie rozmieszczenia otworów iniekcyjnych i określenie (przynajmniej w przybliżeniu) zużycia materiału.