izolacje i Uszczelnienia

Do uszczelniania szczelin i dylatacji proponujemy elastyczne kity poliuretanowe APflex oraz sznury dylatacyjne i preparaty gruntujące. Z kolei materiały KRYSTALINE – to linia specjalnych, aktywnych zapraw i domieszek przeznaczonych do uszczelniania konstrukcji z betonu metodą krystalizacji kapilarnej. Po ich zastosowaniu, beton staje się trwale wodoodporną, szczelną warstwą i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych izolacji w postaci membran, warstw izolacyjnych lub powłok.

Elastyczny kit poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania i wypełniania dylatacji, szczelin przeciwskurczowych, fug, rys i pęknięć itp. oraz elastycznego łączenia elementów budowlanych. Produkt odporny na warunki atmosferyczne.

APflex PRIMER

Płynny, jednoskładnikowy preparat do gruntowania i wzmacnia powierzchniowego osłabionych podłoży mineralnych. Zwiększa adhezję do podłoża uszczelniaczy i klejów na bazie poliuretanu.

APflex PROFIL PE

Sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach i przekroju okrągłym. Przeznaczony do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych jako podparcie dla poliuretanowego kitu uszczelniającego.

Elastyczna, dwuskładnikowa, mikrozaprawa uszczelniająca. Tworzy wodoszczelne, bezspoinowe,  paroprzepuszczalne powłoki o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności chemicznej.

Zaprawa uszczelniająco-ochronna o wysokiej zawartości składników aktywnych, przeznaczona do trwałego uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej. Zasklepia i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

Aktywna zaprawa uszczelniająco-ochronna do trwałego uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej. Zasklepia
i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE BLOCK

Specjalna, wysokowytrzymała zaprawa do naprawy ubytków, rys i pęknięć oraz uszczelniania betonu metodą krystalizacji kapilarnej.

KRYSTALINE BLOCK F

Wysokowytrzymała zaprawa do naprawy ubytków, rys i pęknięć oraz uszczelniania betonu metodą krystalizacji kapilarnej. Zawiera mikrozbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

KRYSTALINE PLUG

Błyskawicznie wiążąca (ok. 40 s), jednokomponentowa zaprawa naprawcza i uszczelniająca do tamowania przecieków wody oraz uszczelniania otworów, rys i pęknięć prowadzących wodę.

KRYSTALINE ADD1

Domieszka do betonu, powodująca trwałe uszczelnienie jego struktury. Powoduje poprawę parametrów betonu oraz samozasklepianie i uszczelnianie rys i pęknięć o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE ADD+

Domieszka do betonów i zapraw, znacznie poprawiająca parametry wytrzymałościowe i trwale uszczelniająca ich strukturę oraz rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE ADD

Domieszka do betonów i zapraw, powodująca trwałe uszczelnienie ich struktury oraz samozasklepianie i uszczelnianie rys i pęknięć o rozwartości do 0,7 mm.