Ochrona betonu

W tej grupie zebrane zostały materiały do pielęgnacji oraz powierzchniowej ochrony świeżo ułożonego betonu, zapraw i jastrychów na bazie cementu (chroniące powierzchnię przed zbyt szybkim odparowaniem wody i zapobiegające powstawaniu rys skurczowych), preparaty do hydrofobizacji, impregnacji i gruntowania podłoży mineralnych (także wzmacniające ich powierzchnię) oraz jedno i dwuskładnikowe, barwne powłoki ochronne o szerokiej gamie zastosowań.

Preparat gruntujący na bazie dyspersji żywicy akrylowej, o wysokiej zdolności penetracji podłoża, przeznaczony do zmniejszania chłonności oraz gruntowania, impregnacji i konsolidacji podłoży mineralnych.

Płynna emulsja do pielęgnacji i ochrony powierzchni świeżo ułożonych betonów i zapraw na bazie cementu. Skutecznie ogranicza zbyt szybkie odparowanie wody oraz zapobiega tworzeniu się rys skurczowych.

APprotect HP 1

Płynny koncentrat na bazie silanów i siloksanów do wykonywania hydrofobizacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z wodą tworzy impregnat hydrofobizujący o wysokiej zdolności penetracji podłoża.

APprotect AC 1 S

  • Karta Informacyjna

Sztywna, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, paroprzepuszczalna, barwna powłoka akrylowa do zabezpieczania betonu przed korozją. Posiada znakomitą odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

APprotect AC 1 E

  • Karta Informacyjna

Elastyczna, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, paroprzepuszczalna, barwna powłoka akrylowa do zabezpieczania betonu przed korozją. Tworzy powłoki przenoszące pracujące rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,3 mm.